Wykonanych usług
Wymian legalizacyjnych 1 i 3 fazowych, wymian Rynek Mocy oraz wymian SMART
Odczytów liczników energii elektrycznej
Kontroli NPEE
Pozostałych czynności eksploatacyjnych na Układach Pomiarowych
Usługi świadczone dla firmy Tauron
 • Wymiana legalizacyjna liczników 1-faz i 3-faz
 • Wstrzymania dostarczania energii elektrycznej
 • Wznowienia dostarczania energii elektrycznej
 • Zabudowa licznika energii elektrycznej
 • Demontaż licznika energii elektrycznej
 • Sprawdzenia układów pomiarowych po przepisaniu umów, których przedmiotem jest dostawa energii elektrycznej
 • Sprawdzenia układów pomiarowo-rozliczeniowych w punktach poboru, gdzie uległa rozwiązaniu umowa, której przedmiotem była dostawa energii elektrycznej
 • Pozyskanie danych odczytowych oświetlenia ulicznego
 • Pozyskanie danych odczytowych z układów pomiarowych
 • Oplombowanie układów pomiarowych
 • Wymiana licznika energii elektrycznej z transmisją danych
 • Wykrywanie i likwidacja nielegalnego poboru energii elektrycznej
 • Odczyty liczników energii elektrycznej
Skontaktuj się z nami
baterie do kompensacji enegrii

Baterie do kompensacji mocy biernej

Zobacz
baterie do kompensacji enegrii

Modernizacja złącz pomiarowych i pomiary elektryczne

Zobacz